Oppdatert kart over hogsten

Hogsten startet igår. Vi har gått opp områdene idag og gjort noen justeringer. Her er nåværende oversikt over hogstområder og lagringsplasser (blått). Ta kontakt ved spørsmål på 99.16.10.24.

Lognvik Søndre hogst 2018:2019-oppdatert.png