Hogst 2019 starter torsdag 28.mars !

Idag 25.mars kom beskjeden om at hogsten starter TORSDAG denne uken.

—- 

Hogsten vil ta circa 2 - 3 uker.  Se kartet nedenfor - dersom din hytte er i berørt område, er følgende viktig informasjon ;

- hogstfirmaet bruker GPS og vil ikke røre trær på selveier tomter. Jeg vil påse at dette overholdes

- dersom du vil be om at enkelte trær på grunneiendommen IKKE tas kan du merke de med RØD tape og jeg vil vurdere om det er mulig å ta hensyn til dette. Ta kopi av kartet, merk av og send på mail til torstein@kongshem.com

- hvis det er et område på grunneiendommen som du vil få vurdert hugget trær på, ta kopi av kartet, merk av og send på mail til torstein@kongshem.com

Mvh

Torstein Kongshem

p.s. I kartet er lagringsområdene merket med svart rektangel.  Hogstområdene er merket med røde pinner.  Det er ikke mulig foreløpig å angi avgrensninger på hogstområder mer nøyaktig. 

Det kan komme endringer både til hogstområder og lagringsplassene fortløpende under hogsten.  I så fall sender jeg ut beskjed til de som kan tenkes å bli berørt.

Lognvik Søndre hogst 2018:2019 lagring.png