Stallen har fått ny dør og skiftet bunnsvill og toppsviller

Kile Håndlaft fra Fyresdal har gjort utbedringene på Stallen som ble godkjent av Riksantikvaren v/ Telemark fylkeskommune sist vinter.  Det er skiftet bunnsvill, to toppsviller over døren, satt inn ny dør som er en etterligningen av den gamle, og det er skiftet panel på både ut- og innsiden.

Det står igjen noe elektrisk og opprydning før arbeidet er helt ferdig.