Selveiertomter på Lognvik - sjekk at grensene er korrekt registrert !

I forbindelse med hogsten denne våren, ble det oppdaget at matrikkelen (som er den offisielle registreringen av eiendomsgrenser) ikke nødvendigvis reflekterer korrekte opplysninger fra skjøtet om tomtestørrelse og tomtegrenser.

Som grunneier, vil jeg derfor oppfordre alle med selveier hyttetomter på Lognvik - som er utskilt fra grunneiendommen før 2007 - om å kontrollere at registreringen i matrikkelen er korrekt. Hvis den ikke er korrekt, kan det oppstå unødvendige misforståelser der grenser er viktig.

Dette gjelder bare de som har selveiertomt idag, der tomten er opprinnelig utskilt fra Lognvik Søndre (gnr.154 bnr 3) tidligere enn 2007, og der tomten ikke er oppmålt i 2007 eller senere.

Hvis f.eks. din selveiertomt opprinnelig var en festetomt, og den ble utskilt etter 2007 skal alt være iorden.

Derimot, hvis tomten alltid har vært en selveiertomt, og ble skilt ut før 2007, oppfordrer jeg hytte/tomteeier til å kontrollere at opplysningene i matrikkelen er korrekt på følgende måte :

1) Finn frem skjøtet på din tomt og les av tomtestørrelsen og se på grensebeskrivelsene og/eller tegning.

2) Gå til vinje.kommune.no og klikk på menyvalg “kart”. I feltet for “Søk etter adresse, sted eller eiendom” : skriv først VINJE, deretter legg inn gnr og bruksnummer på format GNR/BNR, eller tast inn adresse f.eks. Fjellvegen 2. Søkefeltet kan da se slik ut ;

VINJE 154/3

eller

VINJE Fjellvegen 2

3) I resultatlisten, velges “eiendom”. Tomtegrensene kommer da opp visuelt på kartet og samtidig - til høyre på siden - vises flere informasjoner blant annet areal, kartkoordinater, eventuelt eiendomsnavn osv.

4) Hvis opplysningene i 3) sammenfaller med 1) : bra. I motsatt fall, ta kontakt med meg for å avtale grenseoppgang. I fellesskap blir vi enige om riktige grenser med utgangspunkt i skjøtet ditt, deretter bestilles en formell kartforretning sammen med representant fra kommunen, og så blir riktige grenser tinglyst og matrikkelen oppdatert.

Ring meg på 99161024 eller send mail på torstein@kongshem.com.

mvh Torstein D. Kongshem