Ledige hytter i løpet av 2018

Det er en mulighet for at vi får to av hyttene ledig for åremålsutleie i løpet av året. 

Det gjelder Geitefjøset nede på tunet, og Grostøl på fjellet ved Grostølvannet. Hvis dette er av interesse, ta kontakt med torstein@kongshem.com.  Se info om hyttene under «Utleie»