Oppdatering hogst

Hogsten er i første omgang utsatt til Februar 2019. Jeg venter fortsatt på tilbakemelding fra AT Skog og entreprenør for detaljplanlegging så det er noe usikkert når hogsten kan skje men det blir altså ikke før Februar innser jeg nå og da er vi avhengig av lite snø.  Som tidligere nevnt vil jeg informere hytteierne som blir berørt med anledning til å uttale seg.