Hytteiere kan rydde trær i 2017

Jeg er som grunneier opptatt av at alle skal trives som hytteeier på Lognvik. Ett tiltak gjelder å holde vegetasjonen under kontroll. I 2017 kan derfor hytteiere som ønsker å tynne ut trær på grunneiendommen for å bedre fremkommelighet eller bedre utsikt fra egen tomt, gjøre dette uten betaling for felte trær.  Forutsetningen er at man har kommet til enighet med hyttenaboene som kan være berørt.  Dessuten skal trærne ryddes vekk eller hugges opp til ved.  Hytteeierne kan selvfølgelig beholde veden.

Dette er en ordning som gjelder for 2017 i første omgang.