Ulv

Som noen kanskje har fått med seg har en ulv være på ferde i fjellet sist uke. Dette skjer fra tid til annen og er noe man må regne med når man har et variert dyreliv, inklusive predatorer, i norsk fauna.

Ifjor var det også en ulv i området, men den ble ikke observert på Lognvik.. Mest sannsynlig er det streifulv som farter omkring, men det er sjelden vi får se ulven da den er smart nok til å holde seg unna mennesker.  Det er derfor ingen stor fare for tobeinte, men det kan fort gå utover buskapen som går i fjellet. Iår som tidligere år leier Olav Fjalestad beiteterreng av oss, og han mistet 5 lam denne uken i utmark i Kvanntjønndalen mellom Grostaul og Aurbakk.  I tillegg ble det tatt noen lam i Drivarbekkdalen, og her hadde ulven våget seg inn på innmark, riktignok om natten.

Vest-Telemark blad hadde en artikkelen om saken 14.juni, og her kan vi lese at det ble gitt fellingstillatelse på ulven da den var utenfor området som myndighetene har avsatt for ulv i Norge for tiden. Foreløpig er det ikke felt noen ulv, og det er vel mest sannsynlig at den er over alle hauger nå.

Vil igjen presisere at det ikke er grunn til å være urolig for å gå i fjellet ; voksne og små barn i følge med voksne kan føle seg helt trygge.  Dette sier viltkonsulenten fra rovdyrforvaltningen i kommunen som var på befaring i Kvanntjønndalen sammen med flere naboer av oss, og Olav F., mandag denne uken.