Utbedring av veien fra Håto til "H3"

Befaring av veien opp til H3 ble foretatt 8.August sammen med Knut Rorge.  Det er nå klart at veien blir utbedret i slutten av September.  I all hovedsak jevnes den litt ut så midtpartiet ikke blir så høyt, og det fylles på masse for å reparere hull.  Veien er ca. 800 meter lang.

SISTE : 12.Oktober 2015 : Vi må dessverre utsette utbedringen til 2016 da det er blitt for sent på året med snøfall og vått underlag.  Vi forsøker igjen rett etter vårløsningen.