Vedlikehold 2015

Dette er årets planer for vedlikehold på Lognvik:

  • Tak over kjøkkeninngang på Fjellstua må skiftes.
  • Nytt dusjrom i kjelleren på Fjellstua.
  • Nytt kjøkken i Stabburet. Kjøkkenet leveres av Øyfjell kjøkken.
  • Utbedre vann og kloakk til Stabburet.
  • Dør og karm på Fjellstaul skal fornyes.
  • Dør og karm på Stallen skal fornyes.
  • Piperøret på Brekkestaul skal repareres.
  • Restaurere resterende blyglassvinduer på Fjellstua.

...samt endel mindre utbedringer...