Siste blyglassvindu på Fjellstua er ferdig restaurert

Tilbakeblikk til September ; etter 2 år og adskillig med demontering, montering, kjøring og løfting, er endelig 16 blyglassvinduer ferdig restaurert.  Takk til Grethes glassverksted på Skui i Bærum, samt både Remi, og ikke minst Torbjørn/Asbjørn for mye hjelp med liften :-)   Her ser vi Torbjørn delta på det siste løftet, der Torstein fikk lov å kjøre kurven !   Bilder fra noen av de restaurerte blyglassvinduene under.

Torbjørn er til god hjelp !

Torbjørn er til god hjelp !

Remi tidlig i våres.... under demontering av to av vinduene...

Remi tidlig i våres.... under demontering av to av vinduene...